Comprar Películas

Películas | Cine de Autor, Kenji Mizoguchi

Se han encontrado 4 Películas en Cine de Autor, Kenji Mizoguchi


Películas de KENJI MIZOGUCHI
 LA CALLE DE LA VERGÜENZA
AKASEN CHITAI
1956 Japón
Director: Kenji Mizoguchi
Protagonizada por Osamu Maruyama, Kenji Sugawara, Ayasuko Kawakami, Kenji Sahara, Sadako Sawamura, Machiko Kyô, Ayako Wakao
[Mayores de 18 años]
Temática: Cine oriental, Burdel, Localizada en Japón, Cine de Autor, Cine Japonés, Cine Asiático
Ver información película               Comprar Película
 CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA DE AGOSTO
UGETSU MONOGATARI
1953 Japón
Director: Kenji Mizoguchi
Protagonizada por Ryûzaburô Mitsuoka, Ichirô Amano, Ichisaburo Sawamura, Sakae Ozawa, Eigoro Onoe, Shozo Nanbu, Mitsusaburô Ramon
[Mayores de 18 años]
Temática: Alfarero, Campesinos, Japón feudal, Siglo 16, Tours, Princesas
Ver información película               Comprar Película
 UTAMARO Y SUS 5 MUJERES
UTAMARO O MEGURU GONIN NO ONNA
1946 Japón
Director: Kenji Mizoguchi
Protagonizada por Toshiko Iizuka, Kyoko Kusajima, Kotaro Bando, Hiroko Kawasaki, Toshiko Lizuka, Shotaro Nakamura, Eiko Ohara
[Mayores de 18 años]
Temática: Artes, Arte, Pinturas, Cine de Autor, Cine Japonés, Cine Asiático
Ver información película               Comprar Película
 UTAMARO Y SUS CINCO MUJERES
UTAMARO O MEGURU GONIN NO ONNA
1946 Japón
Director: Kenji Mizoguchi
Protagonizada por Kinuyo Tanaka, Minosuke Bando, Kotaro Bando, Toshiko Iizuka, Hiroko Kawasaki
[Mayores de 18 años]
Temática: Geishas, Arte, Pinturas, Artistas, Cine de Autor, Cine Asiático
Ver información película               Comprar Película    Directorio de Películas en España
    Todos los derechos reservados. 2015