Comprar Películas

Películas | Escritores, Películas de Akira Kurosawa

Se han encontrado 3 Películas en Escritores, Películas de Akira Kurosawa
 MADADAYO
1993 Japón
Director: Akira Kurosawa
Protagonizada por Mitsuru Hirata, Joji Tokoro, Tatsuo Matsumura, Asei Kobayashi, Takeshi Kusaka, Masayuki Yui, Yoshitaka Zushi
[Mayores de 13 años]
Temática: Películas de Akira Kurosawa, Catedráticos, Escritores, Cine Japonés, Segunda Guerra Mundial, Década 1990
Ver información película               Comprar Película
 RAN
1985 Francia Japón
Director: Akira Kurosawa
Protagonizada por Pîtâ, Takashi Watanabe, Akira Terau, Toshiya Ito, Mansai Nomura, Daisuke Ryu, Hisashi Igawa
[Mayores de 13 años]
Temática: Lucha Herencia, Herederos al trono, Hierbas, Películas de Akira Kurosawa, Reinos, Poderes
Ver información película               Comprar Película
 TRONO DE SANGRE
KUMONOSO JO
1957 Japón
Director: Akira Kurosawa
Protagonizada por Isuzu Yamada, Minoru Chiaki, Yoshio Inaba, Takashi Shimura, Sachio Sakai, Koji Mitsui, Kamatari Fujiwara
[Todos los públicos]
Temática: Señor Feudal, Zonas Hostiles, Parcela, Peregrinos, Serie Monster, Asalto
Ver información película               Comprar Película    Directorio de Películas en España
    Todos los derechos reservados. 2015