Comprar Películas

Películas | Kayoko Kishimoto, Kazuko Yoshiyuki

Se han encontrado 2 Películas en Kayoko Kishimoto, Kazuko Yoshiyuki


Películas de KAYOKO KISHIMOTO
 GLORY TO THE FILMMAKER!
KANTOKU · BANZAI!
2007 Japón
Director: Takeshi Kitano
Protagonizada por Yuki Uchida, Rakkyo Ide, Yumiko Fujita, Toru Emori, Kayoko Kishimoto, Beat Takeshi, Yoshino Kimura
[Mayores de 16 años]
Temática: Mundo del Cine, Cine Japonés, Comedia, Drama
Ver información película               Comprar Película
 EL VERANO DE KIKUJIRO
KIKUJIRO NO NATSU
1999 Japón
Director: Takeshi Kitano
Protagonizada por Nezumi Imamura, Bîto Kiyoshi, Tarou Suwata, Rakkyo Ide, Kanako Kojima, Hisahiko Murasawa, Fuyu Ooba
[Mayores de 13 años]
Temática: Ausencia de la madre, Chicos, Yakuza & Triada, Cine Japonés, Viajes, Road movies
Ver información película               Comprar Película    Directorio de Películas en España
    Todos los derechos reservados. 2015