Comprar Películas

Películas | Remakes, Takashi Miike

Se han encontrado 6 Películas en Remakes, Takashi Miike


Películas de TAKASHI MIIKE
 HARA-KIRI: MUERTE DE UN SAMURAI
ICHIMEI
2011 Reino Unido Japón
Director: Takashi Miike
Protagonizada por Hirofumi Arai, Naoto Takenaka, Eita, Hikari Mitsushima, Kôji Yakusho, Takashi Sasano, Kazuki Namioka
[Mayores de 16 años]
Temática: Japón feudal, Siglo 17, Samuráis, 3-D, Cine Japonés, Soldados
Ver información película               Comprar Película
 13 ASESINOS
JUSAN-NIN NO SHIKAKU
13 Assassins
2010 Reino Unido Japón
Director: Takashi Miike, Eiichi Kudo
Protagonizada por Arata Furuta, Ko Nishimura, Akira Shioji, Kazue Fukiishi, Yusuke Iseya, Choichiro Kawarazaki, Yuma Ishigaki
[Mayores de 16 años]
Temática: Lucha Stick, Código De Honor, Seppuku, Hara Dejó, Azotea, Misión Suicida
Ver información película               Comprar Película
 SUKIYAKI WESTERN DJANGO
2007 Japón
Director: Takashi Miike
Protagonizada por Shun Oguri, Quentin Tarantino, Taigi Kobayashi, Hideaki Sato, Toshiyuki Nishida, Yoji Tanaka, Hideaki Ito
[Mayores de 18 años]
Temática: Clanes, Siglo XII, Pistolas, Samuráis, Eastern, Spaghetti western
Ver información película               Comprar Película
 DEMON POND
YASHA-GA-IKE (DEMON POND)
2005 Japón
Director: Takashi Miike
Protagonizada por Kenichi Endo, Masato Hagiwara, Kitaro, Ryuhei Matsuda, Ryohei, Tomoko Tabata, Shinji
Temática: Teatro, Remakes, Fantástico, Fantasía, Ciencia Ficción
Ver información película               Comprar Película
 LA FELICIDAD DE LOS KATAKURI
KATAKURI-KE NO KÔFUKU
2001 Japón
Director: Takashi Miike
Protagonizada por Moeko Ezawa, Kiyoshiro Imawano, Tamaki Miyazaki, Takashi Matsuzaki, Chihiro Asakawa, Yumeki Kanazawa, Masahiro Asakawa
[Mayores de 16 años]
Temática: Anillos De Sumo, Montañas, Cine Japonés, Comedia de terror, Suicidios, Comedia negra
Ver información película               Comprar Película
 CEMENTERIO YAKUZA
GRAVEYARD OF HONOR
2002 Japón
Director: Takashi Mike, Takashi Miike
Protagonizada por Hirataro Honda, Mikio Oosawa, Daisure Ryuu, Tetsuro Tamba, Harumi Sone, Shigeo Kobayashi, Narimi Arimori
[Mayores de 18 años]
Temática: Yakuza & Triada, Cine Japonés, Mafias, Remakes, Delincuentes, Crímenes
Ver información película               Comprar Película    Directorio de Películas en España
    Todos los derechos reservados. 2015