Películas | Hideo Gosha, Masaru Sato

Encontradas 9 películas de Hideo Gosha, Masaru Sato
Películas de HIDEO GOSHA

HEAT WAVE

KAGERÔ
1991 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Tetsuro Tamba, Tatsuya Nakadai, Hakuryu, Eiji Okada, Kanako Higuchi, Takuzo Kawatani, Naoto Takenaka, Shima Iwashita
[Mayores de 12 años]
Temática: Obligación, Élite, Casa De Baños, Viajero, Padre Adoptivo, Disputa Familiar, Lucha Con Espadas, Concursos, Deudas

THE WOLVES

SHUSSHO IWAI
1971 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Tetsuro Tamba, Tatsuya Nakadai, Hisashi Igawa, Kyôko Enami, Kunie Tanaka, Isao Natsuyagi, Hideyo Amamoto, Hiroshi Hasegawa
Temática: Era Taisho, Tradición, Salir De Prisión, Perdón, 1920, Samuráis, Yakuza & Triada, Localizada En Japón, Tiempo

TOKYO BORDELLO

YOSHIWARA ENJO
1987 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Ittoku Kishibe, Nenji Kobayashi, Jinpachi Nezu, Tonpei Hidari, Senri Yamazaki, Tôru Masuoka, Kazuyo Matsui, Tsunehiko Watase
Temática: Históricas, Basado En La Novela, Década 1980, De Drama

OAR

KAI
1985 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Aoi Nakajima, Ken Ogata, Mitsuko Kusabue, Hajime Hana, Tonpei Hidari, Mikio Narita, Shogo Shimada, Shinsuke Shimada
Temática: Basado En La Novela, Década 1980, De Drama

THE YAKUZA WIVES

GOKUDÔ NO ONNA-TACHI (THE YAKUZA WIVES)
1986 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Shima Iwashita, Riki Takeuchi, Mansaku Fuwa, Mikio Narita, Moeko Ezawa, Seizô Fukumoto, Tadashi Naruse, Kôjiro Shimizu
Temática: Yakuza Femenina, Yakuza & Triada, Localizada En Japón, Luchas, Crímenes, Delincuentes, Década 1980, De Drama

DEATH SHADOWS

JITTEMAI (DEATH SHADOWS)
1986 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Mari Natsuki, Takuzo Kawatani, Takeo Chii, Masanori Sera, Mariko Ishihara
Temática: Década 1980, Acción

TIRANÍA

GOYOKIN (STEEL EDGE OF REVENGE) (OFFICIAL GOLD)
1969 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Eijiro Tono, Tetsuro Tamba, Tatsuya Nakadai, Yoko Tsukasa, Hisashi Igawa, Ko Nishimura, Susumu Kurobe, Kunie Tanaka
Temática: Japón Feudal, Samuráis, Soldados, Década 1960, Aventuras, Acción, De Drama

CAZADOR EN LA OSCURIDAD

YAMI NO KARYUDO - HUNTER IN THE DARK
1979 Japón
Director: Hideo Gosha, Tadashi Sakai
Protagonizada por Eijiro Tono, Tetsuro Tamba, Sonny Chiba, Keiko Kishi, Tatsuya Nakadai, Yoshio Harada, Hideo Murota, Hideji Otaki
[Mayores de 18 años]
Temática: Jidai Geki, Japón Feudal, Persona Desaparecida, Siglo 18, Cine Japonés, Bandas, Violación, Asesinos, Basado En La Novela

CASH CALLS HELL

GOHIKI NO SHINSHI (CASH CALLS HELL)
1966 Japón
Director: Hideo Gosha
Protagonizada por Yoshio Inaba, Tatsuya Nakadai, Hisashi Igawa, Miyuki Kuwano, Mikijiro Hira, Toshie Kimura, Kunie Tanaka, Akiko Nomura
Temática: Década 1960, Acción, De Drama
Catálogo de Películas en España
Todos los derechos reservados. 2019