Estás seleccionando:
  • Japón
  • De Antes De 1940
Temática
Por década
Actores

Películas | Japón, De Antes De 1940

Encontradas 98 películas de Japón, De Antes De 1940


THE MONKEY FLEET

OSARU NO KANTAI
1936 Japón
Director: Manzo Miyashita
Temática: La Propaganda De Guerra, Pulpos, Monos, Cine Mudo, Corto, Cine Bélico, De Animación, De Antes De 1940

KING KONG APPEARS IN EDO

EDO NI ARAWARETA KINGU KONGU: HENGE NO MAKI
1938 Japón
Director: Sôya Kumagai
Protagonizada por Fuminori Ôhashi, Yasutaro Yagi, Reiko Mishima, Shojiro Ogata, Noboru Takashima, Keinosuke Yashiro, Shotaro Shiba, Shin Taga
Temática: De King Kong, La Ficción De Los Simios, Nombre De Animal En El Título, Kaiju, Animales Gigante, Pieza De Época, Película Perdida, Gigantes, De Antes De 1940

MURMULLO PRIMAVERAL DE UNA MUÑECA DE PAPEL

KAMININGYO HARU NO SASAYAKI
1926 Japón
Director: Kenji Mizoguchi
Protagonizada por Yoko Umemura, Koji Shima, Shizuko Miyabe, Harue Ichikawa, Matsuko Senoo, Kaichi Yamamoto, Tokihiko Okada
Temática: Shinpa, De Antes De 1940, Romance, De Drama

POLICE OFFICER

KEISATSUKAN
1933 Japón
Director: Tomu Uchida
Protagonizada por Shinobu Araki, Eiji Nakano, Isamu Kosugi, Kôju Murata, Hirotoshi Murata, Sôji Ubukata, Atsumi Miho, Matsuko Miho
Temática: Japonés Negro, De Antes De 1940, Crimen, De Drama

SAMURAI TOWN STORY PART II

RÔNIN-GAI - DAI-NI-WA: GAKUYA-BURO - DAI-IPPEN
1929 Japón
Director: Masahiro Makino
Protagonizada por Shinobu Araki, Tsukie Matsuura, Toichiro Negishi, Tôroku Makino, Kômei Minami, Yoshio Okamura, Hiroshi Tsumura, Umeko Ôbayashi
Temática: Cine Mudo, De Antes De 1940, De Drama

THE APPEARANCE IN THE LOVE OF OSAYO

OSAYO KOISUGATA
1934 Japón
Director: Yasujiro Shimazu
Protagonizada por Kinuyo Tanaka, Reikichi Kawamura, Tatsuo Saito, Yoshiko Tsubouchi, Sanae Takasugi, Ayako Katsuragi, Tokuji Kobayashi, Hikaru Yamanouchi
Temática: Cine Mudo, De Antes De 1940, De Drama

MEN VS. WOMEN

DANSEI TAI JOSE
1936 Japón
Director: Yasujiro Shimazu
Protagonizada por Kinuyo Tanaka, Hideo Fujino, Shinobu Aoki, Jun Arai, Mariko Aoyama, Kaoru Futaba, Mitsuko Higashiyama, Hatsue Gion
Temática: Musicales, De Antes De 1940, De Drama

WHAT DID THE LADY FORGET?

SHUKUJO WA NANI O WASURETA KA
1937 Japón
Director: Yasujiro Ozu
Protagonizada por Ken Uehara, Choko Iida, Tatsuo Saito, Tomio Aoki, Mitsuko Yoshikawa, Takeshi Sakamoto, Masao Hayama, Shuji Sano
Temática: Calzonazos, Geishas, Comedia Dramática, De Antes De 1940, Familias, De Comedia, De Drama

THE GOLDEN DEMON

KONJIKI YASHA
1937 Japón
Director: Hiroshi Shimizu
Protagonizada por Chishu Ryu, Mieko Takamine, Kuniko Miyake, Mitsuko Yoshikawa, Shin Saburi, Yoshiko Tsubouchi, Hiroko Kawasaki, Shuji Sano
Temática: Apuestas, Codicia, Obsesiones, De Antes De 1940, De Drama

CHILDREN IN THE WIND

KAZE NO NAKA NO KODOMO
1937 Japón
Director: Hiroshi Shimizu
Protagonizada por Chishu Ryu, Reikichi Kawamura, Tomio Aoki, Mitsuko Yoshikawa, Takeshi Sakamoto, Seiji Nishimura, Masao Hayama, Fumiko Okamura
Temática: Infancia, Niños, De Antes De 1940, De Drama
Catálogo de Películas en España
Todos los derechos reservados. 2019