Películas | Japón, Juzo Yamasaki

Encontradas 9 películas de Japón, Juzo Yamasaki
Películas de JUZO YAMASAKI

FREE AND EASY 9

1997 Japón
Director: Tomio Kuriyama
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Nenji Kobayashi, Jun Fubuki, Miyoko Asada, Takashi Sasano, Kazuo Kitamura, Tomoko Naraoka, Toshiyuki Nishida
Temática: Pesca, Secuelas, Década 1990, De Comedia, De Drama

FREE AND EASY 4

1991 Japón
Director: Tomio Kuriyama
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Nobuko Otowa, Takeshi Kato, Ko Nishimura, Lynn Harris, Kayo Matsuo, Takashi Sasano, Toshinori Omi
Temática: Pesca, Secuelas, Década 1990, De Comedia, De Drama

FREE AND EASY 10

1998 Japón
Director: Tomio Kuriyama
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Takeshi Kato, Shinobu Tsuruta, Miyoko Asada, Takashi Sasano, Akira Onodera, Tomoko Naraoka, Toshiyuki Nishida
Temática: Pesca, Secuelas, Década 1990, De Comedia, De Drama

FREE AND EASY 7

1994 Japón
Director: Tomio Kuriyama
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Akira Terao, Takeshi Kato, Miyoko Asada, Takashi Sasano, Toshiyuki Nishida, Takuzô Kadono, Kei Tani
Temática: Pesca, Secuelas, Década 1990, De Comedia, De Drama

FREE AND EASY 8

1996 Japón
Director: Tomio Kuriyama
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Akira Emoto, Takeshi Kato, Yumi Nishiyama, Miyoko Asada, Akira Onodera, Toshiyuki Nishida, Kei Tani
Temática: Pesca, Secuelas, Década 1990, De Comedia

FREE AND EASY 18

2007 Japón
Director: Yuzo Asahara
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Yuriko Ishida, Miyoko Asada, Rei Dan, Aya Hirayama, Yoshiaki Umegaki, Toshiyuki Nishida, Kayoko Fujii
Temática: Pesca, Secuelas, Década 2000, De Comedia

FREE AND EASY 16

2005 Japón
Director: Yuzo Asahara
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Takeshi Kato, Misaki Ito, Shinobu Tsuruta, Miyoko Asada, Aya Hirayama, Tomoko Naraoka, Toshiyuki Nishida
Temática: Pesca, Cómics, Secuelas, Década 2000, De Comedia

FREE AND EASY 19

TSURIBAKA NISSHI 19
2008 Japón
Director: Yuzo Asahara
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Taro Yamamoto, Riki Takeuchi, Takako Tokiwa, Toshiyuki Nishida, Akira Yasuda, Misae Nagai, Yoshitsugu Nagase
Temática: Pesca, Cómics, Número En El Título, Secuelas, Década 2000, De Comedia

TSURIBAKA NISSHI 20

TSURIBAKA NISSHI 20: FAINARU (FREE AND EASY 20: FINAL)
2009 Japón
Director: Yuzo Asahara
Protagonizada por Rentaro Mikuni, Kazue Fukiishi, Miyoko Asada, Toshiyuki Nishida, Takashi Tsukamoto, Keiko Matsuzaka, Ichirôta Miyakawa, Kei Tani
Temática: Dígitos En El Título, Pesca, Número En El Título, Secuelas, Década 2000, De Comedia
Catálogo de Películas en España
Todos los derechos reservados. 2020