Películas | Kana Tsugihara

Encontradas 5 películas de Kana Tsugihara
Películas de KANA TSUGIHARA

SUNDOME 4: THE FINAL

2009 
Director: Daigo Udagawa
Protagonizada por Kana Tsugihara, Atsushi Ninomiya, Akane Suzuki, Tenji Iwama, Kenji Takada
Temática: Década 2000, De Drama

SUNDOME 3

2008 
Protagonizada por Takatsugu Iwama, Kana Tsugihara, Aya Kiguchi, Aki Kawamura, Atsushi Ninomiya, Akane Suzuki, Mayuko Irie, Tenji Iwama
Temática: Década 2000, De Drama

SUNDOME

2007 Japón
Director: Daigo Udagawa
Protagonizada por Takatsugu Iwama, Kana Tsugihara, Atsushi Ninomiya, Akane Suzuki
Temática: Década 2000, De Drama

JU-ON: BLACK GHOST

JU-ON: KUROI SHÔJO
2009 Japón
Director: Mari Asato
Protagonizada por Masanobu Katsumura, Ai Kago, Shinji Nomura, Ichirôta Miyakawa, Kôji Seto, Kuniteru Shigeyama, Kana Tsugihara, Michiko Iwahashi
[Mayores de 16 años]
Temática: Rencores, Horror, Terror, Década 2000

THE GRUDGE: GIRL IN BLACK

JU-ON: KUROI SHÔJO
2009 Japón
Director: Mari Asato
Protagonizada por Masanobu Katsumura, Ai Kago, Shinji Nomura, Ichirôta Miyakawa, Kôji Seto, Kuniteru Shigeyama, Kana Tsugihara, Michiko Iwahashi
[Mayores de 16 años]
Temática: Bebe por nacer, Niña Fantasma, Fantasma femenino, Tumor, Niño Fantasma, Suicidio Saltando, De Terror Asiático, Película De Terror Japonés, Historia De Fantasmas
Catálogo de Películas en España
Todos los derechos reservados. 2018